top of page
Blomter liggende på en trekiste.

Våre tjenester

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

Livssynsåpen seremoni
En rød rose liggende på en gravstein.
To menn klemmer hverandre.

Sorg er vår naturlige reaksjon på tap. Hvordan ukene etter et dødsfall oppleves er individuelt. Noen ønsker å være alene, andre søker fellesskap og støtte fra andre mennesker. Og ofte finnes det mange gode støttespillere; familie, venner og naboer.

Sorg har mange ansikter

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig. Og livet er forandret. Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse like sterk som følelsen av sorg.

Planlegging
Blomsterbukett av hvite blomster.
Trekiste med blomster i en begravelsesbil.

Ordet begravelse brukes om seremonier der kisten senkes i jorden. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon. Gravferd er fellesbetegnelsen.

I følge norsk lov skal gravferden finne sted senest 10 dager etter dødsfallet. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse. Byrået er behjelpelig med dette.

Begravelse eller bisettelse

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. En god og personlig seremoni er en håndsrekning til familie og venner som skal ta farvel.

Seremonien
Hvite roser liggende på en tre kiste.
Blomsterkrans av hvite og rosa blomster med grøne blad.

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig. Og livet er forandret. Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse like sterk som følelsen av sorg.

Forberedelser

Vi bistår med alt innenfor gravferd som, dødsannonse, sanghefter, Nav og Lensmannskontor. Takk for tilliten ved din henvendelse til oss.

bottom of page