top of page
Blomsterbukett med hvite blomster.

Nord Troms Begravelsesbyrå er et lokalt byrå, med kontor i Reisatunbygget på Storslett. Byrået hadde oppstart i 1985 med eierskifte i 2015. Byrået eies og drives i dag av Odd-Steinar Hansen. Begravelser utføres i dag i Nord Troms region. Vi har i dag egen blomsterbutikk med sorgbinderi i samme bygg. 

 

Vi inviterer de pårørende til å ta kontakt med oss og avtale en samtale på byråets kontor. Vi kommer gjerne til samtale i hjemmet hvor det er ønskelig. Dette kan gjøre samtalen mer personlig. Vi bistår med alt innenfor gravferd som, dødsannonse, sanghefter, Nav, Lensmannskontor, etc. 

Takk for tilliten ved din henvendelse til oss

Nord Troms 
Begravelsesbyrå

Velkommen til 

I dokumentene under finner du blomsterhefte, katalog for gravmonumenter og en prisliste for blomsterbinderi

bottom of page